top of page

Nhóm phụ huynh

Pei Hsia Wang

Pei Hsia Wang

Điều phối viên phụ huynh

woman

Anna Marantidis

Nhà tâm lý học

-

Dana Ardezzone

Dana Ardezzone

Nhân viên gia đình

-

Inna Nieves

Inna Nieves

Nhân viên xã hội

-

male-silhouette-portrait.jpg

Nancy Lothammer

Điều phối viên Kiểm soát Khí hậu

-

Giờ hành chính

thứ hai

7:40 sáng - 2:30 chiều

thứ ba

8:00 sáng - 2:30 chiều

Thứ Tư

8:00 sáng - 2:30 chiều

Thứ năm

8:00 sáng - 2:30 chiều

Thứ sáu

7:40 sáng - 2:30 chiều

bottom of page